'2012'

De voorstelling van tijd is bij de Maya een andere dan die bij ons. De Maya zien het jaar 2012 niet als één specifiek moment, maar veel meer als een periode van overgang. In dit geval de overgang naar een ander, hoger bewustzijnsniveau. Het jaar ‘2012’ staat hier symbool voor. Het is overal zichtbaar dat wij als mensheid binnen het evolutieproces op de drempel staan van een nieuwe samenleving; de bewustzijnsmaatschappij. Onze taak als mensen lijkt erin te bestaan dat wij een zo hoog mogelijk bewustzijnsniveau dienen te realiseren.

Door velen werd het jaar 2012 gezien als hét moment dat de lange telling, één van de tellingen waarmee de Tzolkin kan worden ontsloten, bij haar eindpunt is gekomen. Wetenschappers over de gehele wereld bevestigen de veranderingen die nu al over de hele wereld zichtbaar zijn. Veranderingen in het weerbeeld, het magnetisch veld van de aarde en het energieveld van de zon, de verschuivingen van de polen en de economische ontwikkelingen. De Maya zijn niet het enige oervolk die aangeven dat de aarde opnieuw zal worden geboren. De Maori en de Aboriginals verhalen in hun profetieën over deze tijd. In de Bijbel wordt ook over de komst van het 1000-jarige vrede rijk gesproken.

We zijn de laatste jaren met z'n allen diep in de materie afgedaald en ook de aarde was lange tijd niet op de hogere frequenties vanuit de kosmos afgestemd. Rondom '2012' gaat dit allemaal veranderen. We zullen de verbinding ervaren met de diepste wortels van onszelf als spirituele wezens. Wij zullen worden herboren in een nieuw tijdperk van vrede en kosmische verbondenheid.

Het is voor veel mensen een tijd van grote onzekerheid en velen stellen zich terughoudend op voor het komende onbekende. Het is nu de tijd ervoor te zorgen dat wij ons allemaal weer herinneren wie en waar wij zijn. De Tzolkin is hierbij de spiegel die ons helpt om het goddelijke uit het onbewuste te verlossen. De tijd is nu gekomen dat wij naar de stem van ons hart luisteren, ernaar leven en gelukkig zijn.