'2012' en daarna

Volgens de Lange Telling van de Maya eindigt de Maya kalender op 21 december 2012. Op basis van recente ontdekkingen kan de juistheid van deze datum in twijfel worden getrokken.

De nalatenschap van de Maya zegt dat wij met z’n allen in de 21ste eeuw een grote verandering in ons bewustzijn gaan ervaren. Vele oude culturen en ook de Bijbel voorspellen dat we overgaan naar een nieuwe tijd. De Maya hebben de cijfercode 13.0.0.0.0 er aan verbonden. Deze reeks betekent dat 13 baktun (13 x 400 jaar) verstreken zijn en wij met 0 katun (20 jaar), 0 tun (1 jaar met 360 dagen), 0 vinal (20 dagen) en 0 kin (1 dag) aan een nieuwe cyclus beginnen. Deze notatie vertegenwoordigt volgens ons veel meer het moment van een nieuw begin dan een einddatum. De Maya geven dus aan dat er een cyclus van 5200 jaar (13x400) wordt afgesloten en er een nieuwe cyclus op het punt staat te beginnen. Je mag de vier nullen ook zien als het symbool voor het niets en tegelijkertijd als symbool voor de onbegrensde mogelijkheden die in deze nullen zijn besloten. Deze code mag dus worden gezien als een teken van hoop en je unieke gelegenheid om meer bewust te gaan leven. Het is een appèl om je aandacht te richten op wat werkelijk van belang is. ‘2012’ symboliseert de overgang van de informatiemaatschappij naar de bewustzijnsmaatschappij. Deze overgang vraagt van ons allemaal de bereidheid om de volledige verantwoording voor ons zelf en ons leven te aanvaarden als deel van het grote geheel.

Onze energetische imprint die door de Tzolkin inzichtelijk wordt gemaakt, voorziet ons met alle informatie die we nodig hebben om vanuit ons hart deze stap te zetten en je immens grote potentieel te verwezenlijken. Iedere dag ben je meer in staat om vanuit je groeiende bewustzijn meer waar te nemen. Dit proces mag je zien als een tijdloos verticaal draaiende spiraal. Dit is ook de werkelijke boodschap van de Tzolkin als de heilige een eeuwig durende scheppingsmatrix. De Tzolkin is dus de vruchtbare moederbodem voor de groei en het ontvouwen van het leven, in 2012 en nog lang daarna.