Start en voordelen

  1. De eerste stap is het maken van het potentieelprofiel van de betreffende medewerker. Zijn of haar geboortedatum is hiervoor bepalend.

Het is de kennis van de Maya's, het natuurvolk uit Meso Amerika die de grondleggers zijn van deze aanpak.

  1. De potentieelprofielen van de individuele teamleden samengebracht bepalen het potentieel van het gehele team.

  2. Het potentieel van het team vormt de basis voor het bepalen van de specifieke rollen van de individuele teamleden. Eventuele hiaten, onder- of overbezetting, worden zichtbaar.

Coaching van de individuele teamleden, om het eigen potentieel tot ontwikkeling te brengen. Coaching van het team om het potentieel van het team verder te ontwikkelen.