Team aanpak

Alle teamleden tezamen vormen het potentieel van het team.

Aan de hand van het potentieelprofiel van de individuele teamleden en het potentieelprofiel van het gehele team kan de beoordeling worden gemaakt of het potentieel van de teamleden in overeenstemming is met hun individuele verantwoordelijkheden.

Het potentieelprofiel van het team en het potentieelprofiel van alle teamleden afzonderlijk bepalen de specifieke rol die ieder teamlid binnen het team kan innemen.

Teamdoel

Om het teamdoel te bereiken is een dertien stappen fasenplan ontwikkelt, het zogenoemde Lemniscaat projectportaal. Deze dertien stappen zijn de dertien verantwoordelijkheden om een gesteld doel te bereiken. Voor iedere verantwoordelijkheid kunnen meerdere personen binnen het team worden aangewezen. Wie nu het beste voor welke rol in aanmerking komt, wordt bepaald door het eigen potentieel. Op deze manier wordt het potentieel van de teamleden bepalend voor hun individuele rol binnen het team. De juiste persoon op de juiste plaats, met als gevolg:

Is de omschrijving van het potentieel van een individuele persoon.

Is een omschrijving van het potentieel van het team.

Teamproces

Het teamproces is de gezamenlijke inspanning van mensen die tot dezelfde groep behoren en die met elkaar een bepaald doel willen bereiken.