Het werken met de dagenergie

Het werken met de dagenergieën heeft tot doel om je potentieel tot ontwikkeling te brengen. Wij hebben om die reden bij de duiding van de dagenergieën gekozen voor teksten die je persoonlijke houding aanspreken. Vaak blijk je in de loop van je leven vergeten te zijn wat je allemaal kunt en heb je bepaalde aspecten van jezelf buitengesloten. Hier ligt voor jou de uitdaging om al deze aspecten bij jezelf te herkennen en om ze daarna binnenin jezelf te integreren. Je potentieel wordt daardoor tot ontwikkeling gebracht.

Het is belangrijk je te realiseren dat de ontwikkeling van je potentieel een langdurig proces kan zijn, waarin je soms een grote sprong voorwaarts maakt, maar ook vaak het gevoel zult hem een stil te staan of zelfs terug te vallen. Dit is een natuurlijk proces en maakt deel uit van je mens-zijn. Accepteer dit zoals het is.

Groeien kan lastig en soms pijnlijk zijn, het is hoe dan ook een uitdaging. Gebruik de dagenergieën om deze uitdaging aan te gaan. Ga op ontdekkingsreis en maakt kennis met de wereld van de onzichtbare krachten. Ze willen met jou samenwerken. Het is aan jou of jij je hiervoor wilt openstellen.

Tzolkin

Om het wezenlijke van de Tzolkin te begrijpen dien je iedere keer dat je met haar bezig bent, bewust te zijn dat ze als een spiraal functioneert. De gregoriaanse kalender is een lineaire kalender, wat zoveel betekent dat de dag van gisteren, vandaag of volgende week niet terugkomt. Dit is met de Tzolkin anders. De Tzolkin is een energetische kalender die de energetische kwaliteit van de dagen weergeeft. Het bijzondere is dat de energie van vandaag over 260 dagen weer terugkomt. In essentie betekent dit dat wat er vandaag, energetisch gezien, met je gebeurt, over 260 dagen weer met je zal gebeuren.  Vandaag over 260 dagen is dan de energie weliswaar dezelfde, maar zal door deze spiraalwerking in een hogere intensiteit op je afkomen.

Golven

De Tzolkin is een matrix en bestaat uit 20 spiralen van 13 tonen, die golven worden genoemd. Het feit dat een golf uit 13 tonen bestaat heeft een fundamentele betekenis voor het geheel dat de Tzolkin je te vertellen heeft. De getallen 1 tot en met 13 zijn rechtstreeks verbonden met het scheppingsproces hier op aarde. Toon 1 is hierbij het thema en toon 13 de bedoeling van de golf. Elk van de tonen heeft zijn eigen specifieke betekenis voor je eigen persoonlijke ontwikkelingsproces. Iedere golf geeft gedurende 13 dagen een deel van het goddelijke scheppingsproces weer. Iedere dag wordt er ‘iets’ geschapen. Dat wat wordt geschapen heeft alles te maken met jezelf, het vervolmaken van je eigen persoonlijke ontwikkeling of, anders gezegd, de realisatie van je eigen potentieel.

Gidsen

Elk van de 13e zonnetekens uit een golf wordt ondersteund door gidsen. Deze gidsengolven ondersteunen de energie van een bepaalde dag. Mocht je op een bepaald moment voor je gevoel niet bij de energie van het zonneteken op een bepaalde dag kunnen komen, dan helpt de energie van de gidsengolf je om weer grip op deze energie te krijgen. Deze gidsengolven worden gezien als de boodschappers vanuit het hogere zelf.

Balansenergieën

De balansenergieën zorgen ervoor om jezelf in balans te houden. Wanneer je je op de een of andere manier niet lekker voelt, uit het lood geslagen bent, of je niet op je gemak voelt, dan helpen de balansenergieën je om je weer in evenwicht te brengen.