Visie en missie

Visie

Missie

  1. Het potentieel van mensen en organisaties te (laten) ontdekken, door op professionele wijze kennis, ondersteuning en middelen aan te bieden;
  2. Mensen vanuit hun potentieel, zowel priv├ę als zakelijk, in hun levensloop te begeleiden

Verantwoording

Om je grip niet te verliezen is het belangrijk vast te houden aan je eigen waarden en normen. Ontwikkel je visie en houd deze vast. Wees alert, helder en praktisch. Bewaar het goede en ontwikkel datgene wat voor jou waard is om je energie aan te geven. Doe dit voor een zekere toekomst, doe dit voor jezelf en doe dit voor je omgeving.